Van wat denk jij dat kinderen en honden meer groeien? Het waarderen van wie ze zijn of van het belonen van gedrag wat we graag zien?

Ik denk dat waarderen en belonen 2 verschillende dingen zijn, die allebei onontbeerlijk zijn voor een goed contact. Als je waarderen opzoekt in het woordenboek vind je de volgende betekenissen, “de waarde bepalen” en “op prijs stellen”. Bij het woord belonen vind je als betekenis “iemand iets geven als dank voor een bewezen dienst”.

Onder waarderen versta ik ook het accepteren en respecteren van iemand met al zijn sterke en minder sterke kanten. Ik denk dat iedereen het nodig heeft om te weten dat er onvoorwaardelijk van ze gehouden wordt. Door te weten dat er van je gehouden wordt zoals je bent groei je als mens en kan je je ontwikkelen.

Ik ben er van overtuigd dat honden net zo goed voelen hoe hun mensen over hen denken. Een hond ontwikkelt zich ook op zijn best als hij door zijn mensen geaccepteerd wordt met al zijn sterke en minder sterke kanten. Als wij de persoonlijkheid van een ander niet respecteren en accepteren zal er nooit een diepe band komen.

Oké, dan nu even over belonen. Door complimenten te geven en gedrag te belonen kunnen we dit op een positieve manier sturen. Ook erg belangrijk dus. Gedrag dat je iets positiefs oplevert zal je eerder herhalen. Dit werkt zo bij iedereen, mens of dier. Ook hier ontwikkel je dus door, want je leert gewenst gedrag toe te passen. Dit is belangrijk om in onze maatschappij te kunnen functioneren.

Een verschil tussen waarderen en belonen zit hem in waarin je je ontwikkelt. Bij waardering voor persoonlijkheid, het mogen zijn wie je bent, groei je als persoon. Denk aan je zelfbeeld, je zelfvertrouwen enz. Bij belonen laat je gedrag groeien en ontwikkelen. Vaardigheden worden versterkt, wat uiteindelijk ook weer meewerkt aan een positief zelfbeeld.

Maar zou dit beklijven als je je niet gewaardeerd voelt? Als je het gevoel hebt niet geaccepteerd te worden, komen complimentjes dan binnen of wordt het in gedachten weggewuifd? Ik denk dat waarderen en belonen allebei dus erg belangrijk zijn en dat het een niet zonder het ander kan als je een goede ontwikkeling van de persoonlijkheid wil.

Leave a Comment